Gerente de Fincas (Vinyas)

Important Grup Empresarial català, propietari de finques de producció agrícola (principalment vinyas), per relleu generacional, incorpora Enginyer/a Agrònom o Similares per a responsabilitzar-se de la gestió integral de l’explotació (Lleida)

FUNCIONS

Reportant directament a la Propietat i al Consell d’Administració es responsabilitzarà de les següents àrees:

Gestió de finques:

 • Gestió general de les tasques de camp: cultius, varietats, rec, poda, salut vegetal i complir amb tots els protocols i aspectes tècnics, interns i externs.

Gestió de personal:

 • Direcció dels comandaments intermedis i supervisió/control de les tasques de camp.
 • Planificació de les campanyes i dels medis necessaris (personal, tècnics, etc.) per a portar-les a terme de manera eficient.
 • Assegurar el compliment de la normativa en matèria de PRL.

Gestió Comercial:

 • Mantenir/retenir clients actuals i establir noves relacions comercials.
 • Complir amb les especificacions acordades amb els clients i amb els terminis d’entrega.
 • Defensar els marges conforme a la rentabilitat exigida.
 • Tenir coneixements de les cotitzacions dels productes cultivats.

Gestió econòmica:

 • Realització del pressupost anual, seguiment, analitzar desviacions i realitzar accions correctores quan correspongui.
 • Control de costos. Assegurar la imputació correcta de les diferents partides al seu Centre de Cost.
 • Control i gestió dels contractes: finques, maquinària, magatzems, assegurances, etc.
 • Gestionar els danys coberts per les assegurances agràries.

REQUISITS

 • Formació Agronòmica.
 • Visió estratègica i de negoci que li permeti assumir les funcions pròpies d’un Responsable de Negoci / Director.
 • Experiència. Més de 5 anys, relacionada amb les funcions descrites.
 • Perfil amb experiència i amb ganes de desenvolupar-se professionalment en l’empresa.

OFEREIXEN

50.000 – 70.000€ segons experiència

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de presentar el seu currículum a la següent adreça electrònica: cv@vinoempleo.es indicant en el títol la referència “Gerente de Fincas”